Tjänster

Vi på JF Måleriteam AB i Farsta utför alla typer av målningsarbeten i Storstockholm. Några av de tjänster som vi erbjuder:

  • In- och utvändig målning av villor, flerbostadshus, kontorslokaler m.m.

  • Reparationsmålning

  • Nyproduktion

  • Våtrumsmålning

Stor erfarenhet

I företaget finns stor yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid att alltid utföra våra arbeten med hög noggrannhet. Vi vet vad som krävs för att utföra målningsarbeten som håller högsta kvalitet.

Vi vänder oss till allt från privatpersoner och byggföretag till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

JF Måleriteam AB är medlem i:

God Morgon! Ömålning på gång. ...

12 0

Halloj,
Gå gärna in och rösta😊😉.
Följ länken i Bio.
...

23 0

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dorunner.se%2F%25C3%25A5retshantverkare%2F2020%2Fnominerade%2Fjf-maleriteam-ab&h=AT0UN_LpzIeQYbquPRgjx3hM8n9NBGyLA3Hbq_bjPuil99YKnUC6QhOHr_7uWtTLHN8b4qQTgxKXsXEabbmR_OroBz3t6D2y0yYwWGc5NkDE7oDow0lHKsIzmEJyO30&s=1 ...

16 1

Krävdes en del skrapning och slipning innan man fick öppna locket denna gång! ...

22 0